Biznes Ciekawostki

Społeczna odpowiedzialność w biznesie

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) pozwala firmom wprowadzać w życie pozytywne zmiany. Zdecydowanie się na taki krok wydaje się być właściwe nie tylko ze względu na wyniki finansowe, ale również na wizerunek i budowanie zaufania konsumentów.

Konsumenci uważają, że kiedy korzystają z produktu lub usługi firmy odpowiedzialnej społecznie, robią coś dobrego i sami znacznie lepiej się czują. Im bardziej społecznie odpowiedzialna firma, tym bardziej wspierana jest przez społeczeństwo.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce pomaga budować zaufanie, podnosić świadomość i zachęcać do zmian społecznych. Mimo że dziesiątki tysięcy firm wykonują swoją pracę, wysiłki dużych globalnych korporacji przynoszą dalekosiężne wyniki, które mogą wpływać na najważniejsze światowe problemy, od głodu i zdrowia po globalne ocieplenie.

92% konsumentów ma znacznie lepiej postrzega firmy, które wspierają kwestie społeczne i środowiskowe

Społeczna odpowiedzialność biznesu ma wiele form. Nawet najmniejsza firma może wpłynąć na zmiany społeczne, przekazując prostą darowiznę na rzecz lokalnego banku żywności. Niektóre z najczęstszych przykładów CSR obejmują: energooszczędność w firmie, poprawa polityki pracy, uczestnictwo w fairtrade, datki charytatywne, polityka korporacyjna korzystna dla środowiska, inwestycje świadome społecznie i środowiskowo.