Biznes Finanse Technologie

Rejestracja przebiegu procesu w celu utarczki kierowania

Reklama: Zarządzanie produkcją

Ogromną wagę dla sprawnego działania tak złożonego organizmu, jakim jest ciąg wytwórczy jest możliwość rejestracji, magazynowania i późniejszego odtwarzania rzeczywistych parametrów procesu (ilości ułomków, czasów trwania i kolejności operacji, mierzonych parametrów itd.) uzyskanych bezpośrednio z urządzeń pomiarowych, przetworników, aparatury kontrolnej, urządzeń sterujących. Względnie dokładne informacje – bez zniekształceń spowodowanych zapisem do formularzy i ksiąg raportowych – dostępne dla szerokiego kręgu odbiorców już w chwilę po zarejestrowaniu stanowią skuteczny instrument kontroli przeznaczony dla pracy technologicznych i nadzoru. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, warto sprawdzić: https://syneo.pl/blog/czasopismo-production-manager-docenilo-naszego-eksperta/

Sporządzane na ich podstawie raporty obejmujące różne horyzonty czasowe pozwolą na analizę procesu tudzież oddziaływanie w kierunku poprawy jego parametrów, a w szczególności:

• Poprawę organizacji produkcji – Inicjacja w jak największym stopniu automatyki określonych czynności technologicznych znacznie zmniejsza nakład pracy ponoszony na ich praktykowanie i gwarantuje zachowanie określonych reguł, tj.: kolejności, proporcji, poprawności – zgodnych z przyjętą technologią.

• Poprawę jakości a zmianę technologii wytwarzania – Sterowanie jakością produkcji jest jednym z najważniejszych zobowiązań stojących przed kierownictwem ciągu technologicznego.

• Obniżenie kosztów produkcji – Kontrola zużycia materiałów i mediów energetycznych daje podstawę do analizy kosztów i oddziaływania na ich obniżenie.

• Określenie polityki remontowej – Dzięki rejestracji postojów, tj. czasów pomiędzy wyłączeniem i powtórnym załączeniem, na podstawie kodu przyczynowego wpisanego przez operatora można sporządzić statystykę uszkodzeń poszczególnych elementów wykonawczych lub całkowitych bloków funkcjonalnych.